Resumé - Dansk

Dette speciale omhandler design af objektorienteret software, som imødekommer genbrug og vedligeholdelse. En række softwaremål undersøges, med det formål at finde statiske mål, der kan måle nogen af de egenskaber, der menes at karakterisere et design som beskrevet ovenfor. Karakteristikken af det gode design findes i gennemgangen af tretten designprincipper, som sammenholdes med softwaremålene. Der blev konstrueret et nyt mål der måler graden af brug af interfaces i Javakildekode.
Der er en sammenhæng mellem overholdelse af designprincipperne og softwaremålene. Det konkluderes at det kan lade sig gøre at foretage en automatisk evaluering af software, som kan identificere klasser der potentielt er dårligt designet.

Abstraktionsfaktoren

Et nyt softwaremål blev konstrueret i specialet. Dette mål udtrykker brugen af abstraktion i en javaklasse. Målet er en faktor som udtrykker hvor stor en del af referencerne i koden der er til abstraktioner (interface i Java) i forhold til den samlede mængde referencer. Denne værdi kan udtrykke noget om graden af fleksibilitet i klassen.
Der blev udviklet en plug-in til eclipse som kan beregne forskellige mål, bla. ovenstående abstraktionsfaktor.

Download

Du kan downloade specialet, slide-showet til mit forsvar og plug-in'en til eclipse her:

Speciale i .pdf.
Præsentation til forsvar i .pdf.
Plug-in til eclipse.

Hvis du er interesseret i kildekoden til plug-in'en, så send mig en mail.

Plug-in'en kræver yderligere en plug-in, som kan hentes her.