Design af genbrugeligt objektorienteret software.

Mit speciale, afleveret på Datalogisk Institut, Københavns Universitet. Specialet har titlen: Design af genbrugeligt objektorienteret software. -Evaluering af software ved hjælp af statiske mål.
Specialet behandler, som titlen antyder, hvordan objektorienteret software designes så der opnås en høj grad af genbrugelighed, og en høj grad af vedligeholdelsesvenlighed. Forskellige statiske mål behandles og diskuteres for at afgøre i hvilken udstrækning disse mål kan anvendes som indikator for genbrugelighed og vedligeholdelsesvenlighed i eksisterende software.
Læs mere...

Objektmodel for optimizere i optimerende compilere og implementation af registerallokering ved hjælp af graffarvning

Projektet er afleveret som del af datalogistudiet ved Københavns Universitet. I projektet gennemgås optimerende compilere som helhed og der beskrives en objektmodel for optimizere. Registerallokering beskrives specielt, og en registerallokator som bruger graffarvning implementeres i modellen.
Læs mere...

KD-Træer

KD-træer er en datastruktur der bruges til at repræsentere en "punktmængde" på en måde, så søgning i denne punktmængde kan gøres effektivt. Oprindeligt betegnede K dimension for punktmængden så 2-dimensionale "KD-Træer" er altså 2D-Træer.
Læs mere...